Войти на сайт
Логин:
პაროლი:
რეგისტრაცია  :  დაგავიწყდა პაროლი?  :  დახურვა
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
ჩვენს შესახებ მოგვწერეთ კონტაქტი

როგორ შევხვდეთ და რას გვპირდება შავი ვეფხვის 2022 წელი?

თარიღი : 20-11-2021, 17:01 | კატეგორია: ახალი ამბები, სხვადასხვა   
topnews.com.ge
აღ­მო­სავ­ლუ­რი კა­ლენ­დრის მი­ხედ­ვით 2022 წლის, რო­მე­ლიც 1-ლ თე­ბერ­ვალს დად­გე­ბა, მმარ­თვე­ლი შავი ვე­ფხვი იქ­ნე­ბა - ლა­მა­ზი, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, "ხა­სი­ა­თი­ა­ნი" ცხო­ვე­ლი. წლის სტი­ქია კი წყა­ლია. ვე­ფხვის შე­მობ­რძა­ნე­ბის­თა­ნა­ვე და­ი­წყე­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბი, დი­ნა­მი­კუ­რი მო­მენ­ტე­ბი, და­უ­ვი­წყა­რი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი. გა­უ­მარ­თლებთ ამ­ბი­ცი­ურ, მი­ზან­მი­მარ­თულ ადა­მი­ა­ნებს. მაგ­რამ დიპ­ლო­მა­ტი­აც მო­გე­თხო­ვე­ბათ, აგ­რეთ­ვე, ინ­ტუ­ი­ცია, ინ­ტე­ლექ­ტი.

ფი­ნან­სუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა თუ გსურთ, შე­ად­გი­ნეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა, იყა­ვით პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რი და გა­მო­ავ­ლი­ნეთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გრძნო­ბა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ მივ­ლი­ნე­ბა, მოგ­ზა­უ­რო­ბა შვე­ბუ­ლო­ბის დროს. რაც შე­ე­ხე­ბა სიყ­ვა­რულს, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მყა­რი კავ­ში­რის შექ­მნა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში კი მო­ი­მა­ტებს გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლო­ბა. მო­ი­ცი­ლეთ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც გიშ­ლით ჰარ­მო­ნი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ში ოჯახ­ში - ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა, ბრა­ზი და ეზო­ის­ტუ­რი გა­მოხ­დო­მა. 2022 წელს უმ­ჯო­ბე­სია, ხელ­მომ­ჭირ­ნე­ო­ბა, ფუ­ლის გო­ნივ­რუ­ლი ხარ­ჯვა და დაგ­რო­ვე­ბა. ნუ გა­რის­კავთ და ფულს ნუ და­ა­ბან­დებთ სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

მაქ­სი­მა­ლუ­რი დის­ციპ­ლი­ნის გა­მოვ­ლე­ნა მარ­თებთ ლი­დე­რებს, ხელ­მძღვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მყოფ პი­რებს. ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ ჩი­ნურ ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში ვე­ფხვი ბრძო­ლი­სა და ბუნ­ტის გან­სა­ხი­ე­რე­ბაა. მა­სობ­რი­ვი სკან­და­ლიც შე­უძ­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მღელ­ვა­რე­ბაც და სა­ო­მა­რი ქმე­დე­ბე­ბიც. სამ­ყა­რო­ში ბრძო­ლა წა­რი­მარ­თე­ბა ბუ­ნებ­რი­ვი სიმ­დიდ­რის - გაზი, წყა­ლი, ნავ­თო­ბი, ძვირ­ფა­სი მე­ტა­ლი - გამო.

სა­ინ­ტე­რე­სო და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის პე­რი­ოდ­ში: 30 აპ­რილს, 16 მა­ისს, 25 ოქ­ტომ­ბერს, 8 ნო­ემ­ბერს.

ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი თევ­ზებ­ში იქ­ნე­ბა და მე­ტად გა­უ­მარ­თლებთ წყლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს (კირჩხი­ბი, მო­რი­ე­ლი, თევ­ზე­ბი). მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი - კურო, ქალ­წუ­ლი, თხის რქა - გა­მარ­ჯვე­ბას ელო­დეთ კა­რი­ე­რა­ში. მეტი მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლო­ბა მარ­თებთ ჰა­ე­რის ნიშ­ნებს: ტყუ­პი, სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი. ცე­ცხლო­ვა­ნი ნიშ­ნე­ბი - იმ­პულ­სუ­რე­ბი იქ­ნე­ბი­ან, თქვენ წყალ­თან კონ­ტაქ­ტი (აუზი, სა­უ­ნა, შხა­პი) და­გამ­შვი­დებთ.

ვე­ფხვის პე­რი­ოდ­ში გან­ვი­თარ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, ფსი­ქო­ლო­გია, მე­დი­ცი­ნა. უნდა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეთ სა­კუ­თარ მის­წრა­ფე­ბებ­სა და მიზ­ნებ­ში. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი და მი­ი­ღეთ დე­ტა­ლუ­რად გათ­ვლი­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი. მუ­შა­ო­ბი­სას იყა­ვით დაკ­ვი­რე­ბუ­ლი. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ამ­ტა­ნო­ბა. ვე­ფხვს რო­მან­ტი­კუ­ლი და ბედ­ნი­ე­რი ქორ­წი­ნე­ბა სურს. ზო­გა­დად, გირ­ჩევთ, 2022 წელს მეტი დრო და ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მოთ ოჯახს, სახ­ლს, ბავ­შვებს. იზ­რუ­ნოთ ოჯა­ხუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ზე, წი­ნაპ­რე­ბის ტრა­დი­ცი­ე­ბის აღ­დგე­ნა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. მო­ი­მა­ტებს ხან­მოკ­ლე რო­მა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც. 2022 წელი სა­უ­კე­თე­სოა ჩა­სახ­ვი­სა და შვი­ლის გა­ჩე­ნის­თვის. ოჯახ­ში ვე­ფხვის და­ბა­დე­ბა კი აღ­მო­სავ­ლეთ­ში ბედ­ნი­ე­რი ნი­შა­ნია.

წლის მბრძა­ნე­ბელს კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს ძაღ­ლთან, დრა­კონ­თან, ცხენ­თან, მა­ი­მუნ­თან და ვე­ფხვთან. ცოტა და­ძა­ბუ­ლო­ბა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა: კურ­დღელ­თან, ტახ­თან, ხარ­თან, გველ­თან და მა­მალ­თან.

ფენ შუი მი­ხედ­ვით 2022 წლის სტი­ქია - წყა­ლი მკვეთ­რი ემო­ცი­ე­ბის, სუ­ლი­ე­რე­ბი­სა და ინ­ტუ­ი­ცი­ის სიმ­ბო­ლოა. წყლი­ა­ნი ვე­ფხვის პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი გა­მო­ირ­ჩე­ვა სიბ­რძნით, ემო­ცი­უ­რო­ბით და ამი­ტო­მაც შე­უძ­ლი­ათ ემო­ცი­ე­ბის კონ­ტრო­ლი. მან იცის ყვე­ლა­ფე­რის დე­ტა­ლუ­რად გარ­კვე­ვა, გეგ­მი­უ­რი და გა­აზ­რე­ბუ­ლია. უყ­ვარს და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნა.

2022 წელს უნდა მო­უფრ­თხილ­დეთ შარ­დსა­ს­ქე­სო სის­ტე­მას, თირკმე­ლებს. არ უნდა და­არ­ღვი­ოთ ორ­გა­ნიზ­მში წყლის ბა­ლან­სი. უარი უნდა თქვათ ალ­კოჰოლ­ზე. გან­სა­კუთ­რე­ბით ფრთხი­ლად უნდა იყოთ წყალ­თან ეგ­ზო­ტი­კურ ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას. აგ­რეთ­ვე სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ უცხო და აკ­რძა­ლულ ად­გი­ლებ­ში ბა­ნა­ო­ბის­გან.

2022 წლის ფე­რე­ბია: ყვი­თე­ლი, ცის­ფე­რი, წი­თე­ლი და მწვა­ნე. ამ ოთხი ფე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა (სა­მოს­ში, აქ­სე­სუ­ა­რებ­ში) წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ საქ­მე­ებ­ში, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი­სას, მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას. თუ სიყ­ვა­რუ­ლის მი­ზიდ­ვა გსურთ, წი­თელს მი­ა­ნი­ჭეთ უპი­რა­ტე­სო­ბა. ხოლო, თუ გსურთ, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პატ­რო­ნი გახ­დეთ, ყვი­თელს და­უ­მე­გობ­რდით. წარ­მა­ტე­ბის მომ­ტა­ნი რი­ცხვე­ბია 1, 3, 4 და მათი კომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბი: 43, 13, 34 და ა.შ.

რო­გორ შევ­ხვდეთ 2022 წელს

ვე­ფხვს რომ ასი­ა­მოვ­ნოთ, ხმა­უ­რი­ან და მას­შტა­ბურ წვე­უ­ლე­ბას ოჯა­ხუ­რი გა­რე­მო ამ­ჯო­ბი­ნეთ ან - ნა­თე­სა­ვებ­თან სტუმ­რო­ბა. 2022 წელს ჩაც­მუ­ლო­ბა­ში "ვე­ფხვუ­რი" პრინ­ტი იქ­ნე­ბა მო­დუ­რი. ვე­ფხვს მოს­წონს ძვირ­ფა­სი, მაგ­რამ მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი - ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი. ჩა­იც­ვით წი­თე­ლი, მაგ­რამ არა მყვი­რა­ლა, ცის­ფე­რი (ფი­რუ­ზის­ფე­რი), ნაც­რის­ფე­რი, შავი ფე­რის სა­მო­სი. რო­გორ შევ­ხვდეთ 2022 წელსწლის სიმ­ბო­ლოს მე­ტა­ლის ან მი­ნის ფი­გუ­რა გა­მო­სა­ჩენ ად­გი­ლას უნდა და­დოთ, თან ატა­რეთ ვე­ფხვის მე­ტა­ლის აქ­სე­სუ­ა­რი. ნუ და­გა­ვი­წყდეთ, სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რა­ზე ვე­ფხვთან ერ­თად ხა­რის ფი­გუ­რის დად­გმაც. რად­გან 31 დე­კემ­ბერს, როცა ჩვენ ახალ წელს აღ­ვნიშ­ნავთ, აღ­მო­სავ­ლუ­რი ახა­ლი წლის დად­გო­მამ­დე ჯერ ხა­რია წლის მმარ­თვე­ლი. სახ­ლი მორ­თეთ მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლად, ვერ­ცხლის­ფერ, ოქ­როს­ფერ, ცის­ფერ, ლურჯ ფე­რებ­ში. მო­ე­რი­დეთ სინ­თე­ტი­კუ­რი და ია­ფ­ფა­სი­ა­ნი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ბროლს, მე­ტალს. სუფ­რა­ზე ხორ­ცი­ა­ნი (ქა­თა­მი, კურ­დღე­ლი, ღორი) კერ­ძე­ბის გვერ­დით უნდა გქონ­დეთ მწვა­ნი­ლი, ხილი, სა­ნე­ლებ­ლე­ბი.

ჯან­მრთე­ლე­ბი და ბედ­ნი­ე­რე­ბი იყა­ვით 2022 წელს!


ნანახია: 915-ჯერ

მსგავსი სიახლეები

ამინდი