Войти на сайт
Логин:
პაროლი:
რეგისტრაცია  :  დაგავიწყდა პაროლი?  :  დახურვა
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
ჩვენს შესახებ მოგვწერეთ კონტაქტი

შეზღუდვები, რომლის დაწესებასაც მთავრობა გეგმავს

თარიღი : 26-11-2020, 10:03 | კატეგორია: ახალი ამბები, საზოგადოება   
topnews.com.ge
28 ნო­ემ­ბრი­დან, ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მკაც­რი შე­ზღუდ­ვე­ბი ამოქ­მედ­დე­ბა. ცნო­ბი­ლია, რომ ამ სა­კი­თხზე სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ბიზ­ნე­სის და ჯან­დაც­ვის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად მსჯე­ლობ­და. ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია შე­ზღუდ­ვე­ბის თა­ო­ბა­ზე, წე­სით, დღეს გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი.

მა­ნამ­დე კი გთა­ვა­ზობთ შე­ზღუდ­ვე­ბის სა­ვა­რა­უ­დო გეგ­მას, რო­მე­ლიც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და:
1) გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა გად­მო­ი­წევს 21:00-დან 05:00-მდე (28 ნო­ემ­ბრი­დან);

2) 28 ნო­ემ­ბრი­დან 24 დე­კემ­ბრამ­დე იკ­რძა­ლე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი და სა­ქა­ლაქთა­შო­რი­სო ტრან­სპორ­ტი (მეტ­რო, ავ­ტო­ბუ­სი, მარ­შრუტ­კა). 24-დე­კემ­ბრი­დან 3 იან­ვრამ­დე იხ­სნე­ბა შე­ზუ­დუ­ლად (ანუ, გა­კონ­ტროლ­დე­ბა მგზავ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა);

3) 28 ნო­ემ­ბრი­დან 24 დე­კემ­ბრამ­დე სურ­სა­თის, სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნი და სპა სა­ლო­ნე­ბის­გარ­და იკე­ტე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი (ელი­ა­ვა, ლილო, სამ­შე­ნებ­ლო, სა­ცუ­რაო აუზი, სპორტდარ­ბა­ზე­ბი და ა.შ. ყვე­ლა რი­თე­ილ გა­ყიდ­ვა. კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი და შეხ­ვედ­რე­ბი და­იშ­ვე­ბა მხო­ლოდ ონ­ლა­ინ);

4) 24 დე­კემ­ბრი­დან 3 იან­ვრამ­დე იხ­სნე­ბა და­კე­ტი­ლი ობი­ექ­ტე­ბი;

5) 3 იან­ვრის­თვის რა დი­ნა­მი­კაც იქ­ნე­ბა, იმის მი­ხედ­ვით მი­ცე­მენ ან არ მი­ცე­მენ მო­ლებს და სხვა ობი­ექ­ტებს (გარ­და სურ­სა­თი­სა) მუ­შა­ო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბის უფ­ლე­ბას;

6) სა­ჯა­რო სამ­სა­ხუ­რი 3 იან­ვრი­დან 15 იან­ვრამ­დე მი­დის არ­და­დე­გებ­ზე სრუ­ლად. 3 იან­ვრამ­დე მაქ­სი­მა­ლუ­რად დის­ტან­ცი­უ­რად;

7) კერ­ძო ოფი­სე­ბი 28 ნო­ემ­ბრი­დან დის­ტან­ცი­ურ­ზე გა­და­დი­ან, თუმ­ცა ვი­საც აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა აქვს, შე­უძ­ლი­ათ 15:00 სა­ა­თამ­დე ამუ­შა­ონ ხალ­ხი;

ბაღი, სკო­ლა, ინ­სტი­ტუ­ტი (გარ­და სა­მე­დი­ცი­ნო­სი) სრუ­ლად დის­ტან­ცი­ურ­ზე;

9) რეს­ტო­რა­ნი გა­ტა­ნით (არ­კვე­ვენ, ფან­ჯრის პრინ­ციპს თუ და­უშ­ვე­ბენ, ანუ შეკ­ვე­თის თა­ვად მომ­ხმა­რებ­ლის მიერ წა­მო­ღე­ბას) მთე­ლი ეს პე­რი­ო­დი;

10) მო­ლებ­ში გან­თავ­სე­ბუ­ლი აფ­თი­ა­ქე­ბი, სურ­სა­თი, სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნი და ა.შ. მა­ინც იმუ­შა­ვე­ბენ, ოღნდ ყვე­ლა სა­ვაჭ­რო ობი­ექ­ტმა უნდა გა­ა­კონ­ტრო­ლოს ხალ­ხის რა­ო­დე­ნო­ბა და უზ­რუნ­ველ­ყოს რი­გის მარ­თვა.


ნანახია: 247-ჯერ

მსგავსი სიახლეები
პე­რი­ო­დუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი ინ­სპექ­ტი­რე­ბა 2018 წლის 1 იან­ვრი­დან ამოქ­მედ­და და ეტა­პობ­რი­ვად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

ამინდი